192.168.1.56

Creative Studios

Ξ Leave a comment

กูเกิลเจาะตลาดอังกฤษด้วยโฆษณาชุด “คนท้อง”

posted by  287 views
4

กูเกิลขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเมืองทุกคน อยากทำอะไร ไปที่ไหน กินอะไร สั่งอะไร ก็ใช้หลากบริการของกูเกิลได้หมด ไม่ว่าจะเป็น เว็บค้นหาข้อมูล แผนที่ แชต เมล์ฯลฯ

ล่าสุด เพื่อเปิดตัวหลากบริการของกูเกิลให้กับกลุ่มเป้าหมายในอังกฤษ ทางทีมงานฝ่ายโฆษณาของกูเกิลร่วมกับบริษัทโปรดักชั่นชื่อ Silent Studios เพื่อสร้างโฆษณาชุดใหม่ชื่อว่า Across The Pond

โดยโฆษณานี้หยิบเอาโมเม้นต์สั้นๆ ก่อนที่ภรรยาท้องแก่จะคลอด ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทั้งสองว่าที่พ่อแม่มือใหม่ ได้ใช้หลากบริการของกูเกิล เพื่อสื่อสาร หาข้อมูล และทิศทางต่างๆ เพื่อเป้าหมายคือ การไปถึงยังห้องคลอดทันเวลา

ดูจบแล้วคุณลิสต์ออกมาได้ไหมว่าทั้ง 2 คนนี้ใช้บริการใดๆ ของกูเกิลบ้าง?

แหล่งข่าว

4

Contributor

User Name: MarketingOops.com

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


4 + six =

Web Content Writer - IC Web Co., Ltd. - May 11
Online Marketing Specialist (SEO) - Primary Thailand - May 26
Content Writer (BKKMENU.com) - IC Web Co., Ltd. - May 14
Graphic Designer - SUFFIX CO.,LTD. - May 27
Content Writer - Contango Company Limited - May 07
Content Editor - SUFFIX CO.,LTD. - May 07
Developer - Smartclick Solution Co.,Ltd. - Jun 18
Creative Director - Neumerlin Group - Jun 08
Web/Graphic Designer - Syndacast Company Limited - Jun 26
Project Manager - MarketingOops.com - Jun 16

Recent Posts

Facebook