แปดสิ่ง ที่คนเก่งมากๆมีร่วมกัน หนังสือ No.1 Best Seller ที่ใช้เวลาเขียนนานถึง 7 ปี

แปดสิ่ง ที่คนเก่งมากๆมีร่วมกัน  หนังสือ No.1 Best Seller ที่ใช้เวลาเขียนนานถึง 7 ปี รวบรวมบทความที่เป็นบทสรุปของวิธีก้าวหน้าในงาน ทางลัดในการดูแลลูกค้ากับลูกน้อง และการพัฒนาจิตใจให้เติบโตยิ่งขึ้น