โมเดลธุรกิจ O2O เขย่าธุรกิจ “ร้านอาหาร” ในประเทศจีน

“อาหาร” หรือ “ธุรกิจอาหาร” เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะมองว่าอาหาร คือ ปัจจัยสี่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอุปทาน คนส่วนใหญ่มองว่าอาหารเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะ การเปิด “ร้านอาหาร” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในรอบทศวรรษนี้เลยทีเดียว