มั่นใจคนไทยเกินล้าน สนับสนุนโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าต้องหลับตาแล้วใช้ชีวิตสัก 10 นาที? ไม่ง่ายเลยใช่มั้ย… ความรู้สึกทุกข์ยากแบบนี้อีกไม่รู้กี่พันเท่ากำลังเกิดกับผู้สูงวัยที่มองไม่เห็น แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนฯ… ตลอด 2 ปีมานี้

 

– แว่นตากว่า 20,000 อัน ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์

– ดวงตากว่า 30,000 ดวง ได้กลับมามองเห็น

– ผู้สูงวัยกว่า 30,000 ชีวิต ได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง

 

ภายใต้ โครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต มอบหมายให้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางสายตาพร้อมตัดแว่นฟรีในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

 

เพราะการมองเห็นที่กลับมา… คือความสุขที่กลับคืน

ร่วมกัน Like เพื่อสนับสนุนโครงการดีๆ ให้เดินหน้าต่อไป…แล้วคุณภาพชีวิตของคนไทยจะไม่มืดบอดไปตามวัย

http://www.facebook.com/CareYourEye

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top