เทียบขนาด Facebook VS Twitter

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มาดู infographic คร่าวๆ เทียบจำนวนประชากรล่าสุด ของ2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกิดมาในช่วงไล่เลี่ยกัน  โดย Facebook เกิดก่อนคือในปี 2004 อายุ 8 ปี ส่วน Twitter เกิดในปี 2006 อายุ 5 ปีแล้ว

จากข้อมูลจะเห็นว่า Facebook มีประชากรมากกว่า Twitter กว่า 3 เท่า ซึ่งหากเทียบกับสัดส่วนอายุที่ห่างกันไม่ถึงสองเท่า ก็นับว่า Facebook สร้างการเติบโตได้ในอัตราเร่งที่ดีกว่าชัดเจน

ข้อมูลเดียวที่ Twitter ดูจะเหนือกว่าก็คือ  หากเทียบจำนวนผู้ใช้ที่ active (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) แล้ว  จะมีผู้ใช้ที่เข้าทุกวัน (daily active user) ถึงราวๆ 60% ในขณะที่ Facebook มี daily active user ที่ราวๆ 50 % ของ monthly active user

น่าสังเกตว่าในข้อมูลนี้มีระบุจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดของ Twitter ซึ่งรวมพวกที่ไม่ active ไว้ด้วย    แต่กลับไม่มีข้อมูลเดีัยวกันนี้ของ Facebook เพราะทางเฟซบุ๊คเองไม่ได้เปิดเผยสถิติตรงนี้ไว้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
facebook.com/press
blog.twitter.com

ขอบคุณภาพจาก
vincos.it


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Avatar
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine
Top