Samsung เลือกแพนเค๊ก ลุย CSR

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

samsung_hope

Samsung เลือก แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์และเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตบริจาคเงิน 3.8 ล้านบาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สานต่อความหวังเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นจริงกับโครงการ “Samsung Hope” เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยัง 3 โครงการที่มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งประกอบด้วย “Hope for Home” โครงการให้ที่พักพิง และความรักความอบอุ่นแก่น้องกับโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย, “Hope for Harmony” โครงการสร้างผู้นำเยาวชนกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ และ “Hope for Future” โครงการเพื่อมอบโอกาสอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยของ Samsung

เหตุผลที่เลือกแพนเค้กเป็นผู้เชิญชวนโหวตดังกล่าว เพราะเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ Samsung อยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีภาพลักษณ์ที่ทั้งในเรื่องครอบครัว และเป็นลูกดีเด่น ซึ่งผู้บริหาร Samsung เชื่อว่าแพนเค้กจะสามารถสื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจในซัมซุงให้แก่สังคมไทยได้

Samsung ประเทศไทยใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 75 ล้านบาท ในระยะเวลาประมาณ 7 ปี ในการช่วยเหลือสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR  เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น โครงการ Samsung Digital Hope ซึ่งจัดไปในปีที่ผ่านมาที่จังหวัดพังงา เป็นต้น

Source: ASTV ผู้จัดการออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •