การตลาด เครื่องแบบใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

scib

เป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ธนาคารนครหลวงไทยได้ปรับโฉมเครื่องแบบใหม่  ตัดสินใจเลือกดีไซเนอร์ พิจิตรา บุญยรัตพันธุ์ เป็น ผู้ออกแบบ ซึ่งมี 3 รูปแบบ อาทิ แบบพิธีการ ชุดปฏิบัติการสาขา (Modern Branch) และแบบปฏิบัติการภาคสนาม  เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ทันสมัยมากขึ้นจากเดิมภาพที่สื่อออกมาเหมือนผู้ใหญ่วัยกลางคน

ความตั้งใจของธนาคารนครหลวงไทย  ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงธนาคารแห่งนี้ให้ดูเป็นวัยหนุ่มสาว กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วมากขึ้น เโดยมีเป้าหมายหลายอย่างที่จะปรับปรุง ภาพลักษณ์ของธนาคารและบริษัทในเครือ และเครื่องแบบพนักงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยน

เครื่องแบบใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา พนักงานเกือบเจ็ดพันคนทั่วประเทศได้เริ่มสวมใส่ให้เห็นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

ลายผ้าของเครื่องแบบใหม่เป็นลาย Graphic 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีเทา ทุกสีที่เลือกมาจะบ่งบอกถึงความหมายคือ สีแดง แสดงถึงความกระฉับกระเฉง สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความจริงใจและซื่อตรง สีเหลือง แสดงถึงความฉลาด มองโลกในแง่ดี เป็นสีที่บ่งบอกถึงการติดต่อสื่อสาร ส่วนสีเทา แสดงถึงความหนักแน่น มั่นคง เสริมความมาดมั่น ให้กับผู้สวมใส่

อ่านข่าวฉบับเต็ม


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top