The Mall เตรียม focus ดักสาวนักชอป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_themallรายได้ของกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในเดือนมกราคม 3,500 ล้านบาท ไม่มีอัตราการเติบโต จากเดิมที่คาดว่ามีอัตราการเติบโต 3-5% พบว่า แผนกผู้หญิง ซึ่งมีเครื่องสำอาง สินค้าแฟชัน และชุดชั้นใน มีรายได้เติบโตสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ดังนั้นในปีนี้เดอะกรุ๊ป จึงให้ความสำคัญและดำเนินการตลาดในเชิงกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าเหตุผล มีอำนาจการตัดสินใจซื้อสูง และมีพฤติกรรมการซื้อซ้ำเพิ่มมากกว่าผู้ชาย และประการสำคัญสามารถใช้กลยุทธ์อีโมชันนัลกระตุ้นในง่ายมากกว่า

“ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดีใน 2540 แผนกผู้หญิงยังมีการเติบโต และปีนี้ก็คาดว่าเติบโตเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นฟังก์ชัน การตัดสินใจซื้อต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ทั้งพบว่าในช่วงต้นปี กลุ่มเครื่องสำอางเติบโต ส่วนแฟชันและชุดชั้นในไม่เติบโต”

จากการสำรวจของเดอะมอลล์ กรุ๊ป พบว่า ผู้หญิงไทยวัยทำงาน 80% จาก 15.9 ล้านคน ให้ความสำคัญ กับการดูแลตนเองโดยใส่ใจความงามของหน้าตา 2.เสื้อผ้า และ3. ทรงผม และผู้หญิงไทยมากกว่า 71% ยอมจ่ายเงินที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมีการใช้จ่ายซื้อเครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เฉลี่ย 6,000-7,000 บาทต่อเดือน และกว่า 50% ของผู้หญิง มีพฤติกรรมพร้อมจ่าย พกบัตรเครดิตอย่างน้อย 1 ใบ มีเงินสำรองเพื่อซื้อ ผ่านบัตร 16,200 บาท ต่อเดือน ส่วนพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง 56% ราว 5,000 บาท ต่อครั้ง และมีความถี่ในการซื้อ 4 ครั้งต่อปี ส่วนเสื้อผ้า 52% ซื้อเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งหรือมากกว่า และซื้อสินค้าเฉลี่ย 800 บาท

Read full story


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top