“Dek-D ภูมิภาค” แหล่งรวมตัวของวัยรุ่น 6 ภาค

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 Dek-D.com เปิดตัวคอลัมน์ใหม่เพื่อตอกย้ำการเป็นเว็บศูนย์กลางรวมตัวของวัยรุ่นไทยในอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยการให้บริการคอลัมน์ “Dek-D ภูมิภาค” ถึง 6 ภาค ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ เพื่อเจาะลึกกลุ่มวัยรุ่นในแต่ละท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตและความสนใจแตกต่างกัน จุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดการรวมกลุ่ม อย่างแนบแน่น อบอุ่น และเป็นกันเอง ของวัยรุ่นที่เกิดและอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

สำหรับหน้าเว็บไซต์ในแต่ละภูมิภาค  จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่คงภาพลักษณ์วัยรุ่นอินเทรนด์ตามสไตล์ของ Dek-D.com ไม่ว่าจะเป็น อัพเดทสถานการณ์ประจำภูมิภาคแบบเรียลไทม์ พบปะพูดคุยกับเพื่อน บ้านเดียวกันและจังหวัดอื่นๆผ่านเว็บบอร์ด พร้อมชมภาพแกลอรี่ของ Net Idol ประจำภูมิภาค สามารถเข้าใช้บริการ ได้ที่ www.dek-d.com/region 

สุดท้าย Dek-D.com ยังมีการเปิดรับสมัคร นักข่าววัยรุ่นประจำท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์เด่นๆของภูมิภาคตนเอง ให้เพื่อนใน Dek-D ทั่วประเทศไทยได้รับทราบอีกด้วย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top