เราไม่ชอบดีไซน์ใหม่ของ Facebook

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

facebook-dislike-designp

วันนี้เปิดเข้าไปเยี่ยม Facebook ตามปกติ แต่พิเศษหน่อย เพราะเหลือบไปเห็น Group ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น คือ ‘We don’t want facebook new homepage’  ทำให้ถึงกับ Oops! ต้องเก็บมาแถลงการณ์อย่างด่วนเช่นเคย

หลังจาก Facebook ออกหน้าตาใหม่ของ Homepage  เราต่างก็มีความเห็นได้เพียง 3 ทาง คือ ชอบ ไม่ชอบ และ เฉยๆ   แต่ Group ทีว่านี้คงจะอยู่ในทางที่ 4 คือไม่ชอบเอาอย่างมาก  จึงสร้าง group นี้ขึ้นมา และเชิญชวนเหล่าสาวก facebook ที่ไม่ชอบเอาอย่างมากเหมือนกัน มารวมตัว comment ใน group นี้  เห็นแล้วก็แปลกตาดี แต่ยอมรับว่าชอบ  เพราะเป็นการแสดงออกที่ชัดเจน โดยใช้สื่อของ facebook เองเป็นตัวสื่อสาร  ปัจจุบันมีคน join กลุ่มนี้แล้วประมาณ 450 คน  และมี comments บ้าง  ซึ่งส่วนมากจะบอกว่า มันน่าเบื่่อและขอให้ facebook เปลี่ยนใหม่

facebook-dislike-design2

แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไรกับ new design ของ Facebook?


  •  
  •  
  •  
  •  
  •