Online Asset เปิดบริการ Digital News

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Online Asset เจ้าของเว็บไซต์ eFinanceThai.com เปิดให้บริการหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน “Investor Station”  โดยเน้นข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน ในรูปแบบ PDF เพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เชื่อว่าภายในปีแรกจะมีผู้รับบริการและส่งต่อข้อมูล 6-7 แสนคน เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น

สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะใช้บริการหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน “Investor Station” สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทางเว็บไซต์ www.eFinanceThai.com 

ตัวอย่าง Daily ‘Investor Station’ News ในรูปแบบ PDF

efin-pdf


  •  
  •  
  •  
  •  
  •