พฤตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ของอเมริกา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาในสหรัฐอเมริกา  แต่นักการตลาดยังคงใช้งบประมาณการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในปี 2008 มากกว่าปีที่ผ่านมา  จากผลสำรวจ GlobalSpec แจ้งว่า

 • 38% ของนักการตลาดจะยังคงใช้สื่อออนไลน์ต่อไปในปี 2009
 • 30% ใช้สื่อโฆษณามากกว่า 50% ของงบโฆษณาที่มี หรือมากขึ้น 20% จากปี 2007

GlobalSpec แจ้งว่า ถึงแม้เศรษฐกิจจะแย่แต่ก็ยังไม่กระทบโฆษณาออนไลน์

 • 78% ของผู้ตอบแบบสอบถาม แจ้งว่า รายได้ของปี 2008 ยังคงเป็นไปตามแผนที่ประเมินไว้  และ 22% แจ้งว่ารายได้ของปี 2008 ต่ำกว่าที่ประเมินไว้
 • 42% แจ้งว่า พวกเขาไม่คิดว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจ จะกระทบงบการตลาดที่วางไว้  แต่คงจะกระทบในอนาคต หากเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน
 • 40% แจ้งว่า งบการตลาดอาจจะถูกตัดหากเศรษฐกิจตกต่ำไปมากกว่านี้
 • โดยเฉลี่ย 37% ของงบการตลาดถูกใช้ผ่านสื่อออนไลน์

Source: Global Spec


 •  
 •  
 •  
 •  
 •