Twitter อาสาส่งตรงโฆษณาถึงผู้สนใจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ผ่านมา interest data หรือข้อมูลความชอบส่วนบุคคลของนั้นมีบทบาทสำคัญสำหรับธุรกิจโฆษณาของ Twitter advertising แต่วันนี้บทบาทความชอบนั้นจะลึกซึ้งยื่งขึ้น เพราะการเปิดให้บริษัทสามารถส่งตรงข้อความไปยังผู้แสดงความสนใจเรื่องนั้นๆได้

 

Kevin Weil ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้บริษัทที่ลงโฆษณากับ Twitter เข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้น เพราะแทนที่จะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเภทผู้บริโภค แต่นักโฆษณาจะสามารถเลือกผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยที่แสดงความชื่นชอบไว้เกี่ยวเนื่องกับข้อความ Twitter ได้ เพื่อให้ข้อความที่เป็น Promoted Tweets และ Accounts ถูกนำไปแสดงบนเพจของผู้ใช้ Twitter

การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการลดช่องว่างของความผิดพลาดเรื่องกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบัน รายงานระบุว่าประเภทกลุ่มผู้บริโภคที่นักการตลาดต้องเลือกนั้นมีถึง 350 แบบ ซึ่งเป็นปัญหาของบริษัทโฆษณาที่ต้องเลือกกลุ่มตลาดแสนจำกัด และเมื่อไม่ต้องเลือก ผู้บริโภคทั้งหลายจะมีโอกาสรับข้อความโฆษณา Promoted Tweets ได้เท่าเทียม

ความสนใจใน Twitter นั้นมีให้เลือกตั้งแต่การศึกษา บ้านและสวน ความงาม เป็นต้น ซึ่งการแสดงข้อความ Twitter โดยอิงจากความชอบนั้นถือเป็นอีกก้าวของการปรับปรุงรบริการโฆษณาออนไลน์ได้อย่างน่าจับตา

Via TechCrunch 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •