8 บทสรุป “ธุรกิจสื่อโฆษณา” เมื่อ COVID-19 ตัวเร่งเปลี่ยน Media Landscape ครั้งใหญ่สู่ยุค “Next Normal”

‘Media Intelligence’ (MI) ได้ถอดบทเรียน “ธุรกิจสื่อโฆษณา” จากความเคลื่อนไหวของธุรกิจสื่อโฆษณา และพฤติกรรมการเสพสื่อของคนไทยตลอด 1 ปีที่ผ่านจนถึงช่วงวิกฤต COVID-19 ในขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็น Twist & Accelerator ครั้งใหญ่ของภูมิทัศน์สื่อของไทย (Thailand Media Landscape) ให้เข้าสู่ยุค Next Normal ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพสื่อ และส่วนผสมของสื่อ (Media Mix) ที่นักการตลาดและสื่อสารการตลาดต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ประเมินและปรับแผนตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันกับผู้บริโภคของตนเอง และนี่คือ 8 บทสรุปสำคัญทิศทางอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในวันนี้ และ Next Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้น