103.58.148.118

Posts by Tag: กระบวนการยุติธรรมกับเทคโนโลยีดิจิทัล»

PR News

เตรียมนำ AI ช่วยลดความรุนแรงทางเพศ งานวิจัยเผยผู้ถูกกระทำพร้อมเปิดใจกับหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์
Jul 11, 2018 Ξ No Comments

เตรียมนำ AI ช่วยลดความรุนแรงทางเพศ งานวิจัยเผยผู้ถูกกระทำพร้อมเปิดใจกับหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์

posted by

เมื่อ AI ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ ยังนำมาปรับใช้ในการการแก้ไขปัญหาสังคมได้มากมาย เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์สื่อสาร “บอทน้อย” (Botnoi) ซึ่งพบว่าเป็นเพื่อนคุยกับมนุษย์ได้ดี โดยเฉพาะการทำหน้าที่ “รับฟัง” สามารถยับยั้งการฆ่าตัวตายได้ ข้อดีคือ สามารถรับฟังข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง และตอบโต้ได้ทันที

Recent Posts

Facebook