103.58.148.118

Posts by Tag: ควอนตัมคอมพิวเตอร์»

Brand Move

ไอบีเอ็มเผยโฉมควอนตัมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก
Jan 10, 2019 Ξ No Comments

ไอบีเอ็มเผยโฉมควอนตัมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก

posted by

ไอบีเอ็มเปิดตัว IBM Q System One™ ระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์ครบวงจรเครื่องแรกของโลก ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานเชิงวิทยาศาสตร์และพาณิชย์ พร้อมเผยแผนเปิดศูนย์ IBM Q Quantum Computation Center สำหรับลูกค้าองค์กรที่เมืองโพห์คีพซีย์ นิวยอร์ค ในปีนี้

Recent Posts

Facebook