103.58.148.118

Posts by Tag: พอล สิริสันต์»

Biz & Marketing news

‘พอล สิริสันต์’ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘Johnnie Walker’ และ ‘Smirnoff’ ให้แก่ดิอาจิโอประเทศไทย กลั่นประสบการณ์กว่า 10 ปี มาเป็นบทสนทนาสนุกๆ เติมไฟให้นักการตลาดยุคมิลเลนเนียล
Sep 14, 2017 Ξ No Comments

‘พอล สิริสันต์’ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ‘Johnnie Walker’ และ ‘Smirnoff’ ให้แก่ดิอาจิโอประเทศไทย กลั่นประสบการณ์กว่า 10 ปี มาเป็นบทสนทนาสนุกๆ เติมไฟให้นักการตลาดยุคมิลเลนเนียล

posted by

คุณพอล สิริสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด มาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่จะเติมไฟให้กับทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สนใจในงานด้านการตลาด จากประสบการณ์การทำงานในสายนี้มากว่า 10 ปี ถูกกลั่นออกมาเป็นบทสนทนาสนุกๆ ที่ให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ

Recent Posts

Facebook