103.58.148.118

Posts by Tag: มายด์เซต»

Brand Move

ปรับชีวิตเพิ่มสุขรับปีใหม่ ด้วยการเปลี่ยน “Mindset – มายด์เซต”
Jan 7, 2019 Ξ No Comments

ปรับชีวิตเพิ่มสุขรับปีใหม่ ด้วยการเปลี่ยน “Mindset – มายด์เซต”

posted by

ขึ้นต้นปีใหม่ทั้งที หลายคนตั้งใจอยากปรับการแต่งตัว เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนชีวิต ปรับทัศนคติเพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ๆ วันใหม่ๆ ที่กำลังเดินทางเข้ามา เชื่อว่าหลายคนอธิษฐานให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของตัวเอง อยากที่จะกลายเป็นคนใหม่ ทิ้งอะไรแบบเดิมๆ หรือเขียนลิสต์ที่ว่าปีนี้ฉันจะปรับปรุงตัวด้านใดบ้างเพื่อให้พร้อมใช้ชีวิตกับสิ่งรอบข้างได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Recent Posts

Facebook