103.58.148.118

Posts by Tag: รถจักรยานยนต์นำจ่าย»

Biz & Marketing news

ไปรษณีย์ไทย ป้องบัลลังก์ ส่ง “มอ’ไซค์นำจ่าย ติดตั้งกล่องไฟเบอร์กลาส” แก้ปัญหาส่งของพัง
Jun 13, 2018 Ξ 1 Comment

ไปรษณีย์ไทย ป้องบัลลังก์ ส่ง “มอ’ไซค์นำจ่าย ติดตั้งกล่องไฟเบอร์กลาส” แก้ปัญหาส่งของพัง

posted by

“ไปรษณีย์ไทย” เปิดตัว “รถจักรยานยนต์นำจ่ายโฉมใหม่” ติดตั้งกล่องไฟเบอร์กลาส ยกระดับความปลอดภัยของสิ่งของระหว่างการนำจ่าย ก่อนถึงมือผู้รับปลายทาง รองรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำร่อง 100 คันในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ จากนั้นภายในปี 2562 เพิ่มจำนวน 300 ใบ

Recent Posts

Facebook