103.58.148.118

Posts by Tag: ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ»

Biz & Marketing news

ม.หอการค้าไทย จับมือ AIS นำคลาวด์มาพัฒนาระบบบริการการศึกษา
Oct 11, 2018 Ξ No Comments

ม.หอการค้าไทย จับมือ AIS นำคลาวด์มาพัฒนาระบบบริการการศึกษา

posted by

เป็นการเดินหน้าสู่ Digital University 4.0 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือกับ AIS กับ 2 พาร์ทเนอร์อย่าง Vision Net ผู้ให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษา และ Tmaxsoft ผู้ให้บริการซอฟ์ตแวร์เทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลระดับ Enterprise ร่วมกันพัฒนาระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud

Recent Posts

Facebook