103.58.148.118

Posts by Tag: ลักษณะเด่น»

eCommerce

เจาะลึก 5 ลักษณะเด่นของตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย
Nov 16, 2016 Ξ No Comments

เจาะลึก 5 ลักษณะเด่นของตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย

posted by

ประเทศไทย ถึงแม้ไม่ได้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดหรือร่ำรวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในภูมิภาค มูลค่าตลาดสูงถึง 900 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะโตขึ้น 12 เท่า เป็นมูลค่าถึง 11.1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร และคาดว่าในปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

Recent Posts

Facebook