103.58.148.118

Posts by Tag: ว่าจ้าง»

Biz & Marketing news

ลือหึ่ง GoPro “อาจ” อยู่ภายใต้อาณัติของจีนหลัง Xiaomi สนใจเล็งเข้าซื้อกิจการ
Apr 13, 2018 Ξ No Comments

ลือหึ่ง GoPro “อาจ” อยู่ภายใต้อาณัติของจีนหลัง Xiaomi สนใจเล็งเข้าซื้อกิจการ

posted by

ลือหึ่ง Xiaomi เตรียมเข้าซื้อกิจการของ GoPro หลังช่วงต้นปีได้ว่าจ้าง JP Morgan Chase & Co ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการมองหาผู้สนใจหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพ

Digital Life

Dec 20, 2014 Ξ 1 Comment

10 ทักษะ! ที่ถูก ‘จ้างงาน’ มากที่สุดในปีนี้

posted by

ขาด…ลา มาสาย อาจดูเป็นเรื่องใหญ่ในการทำงาน, แต่หากขาด ‘ทักษะ’…ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งกว่า! การทำงานในทุกวันนี้ เชื่อว่าใครหลายคนคงให้ความสำคัญกับคำว่า ‘ทักษะ’ อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะทั้งหัวหน้า ผู้บริหาร นายจ้าง หรือลูกจ้าง ไม่เว้นแม้แม่บ้าน…ต่างก็ต้องใช้ทักษะในการทำงานเกือบทั้งนั้น ‘ทักษะ’ จึงเป็น

Recent Posts

Facebook