103.58.148.118

Posts by Tag: ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย»

Brand Move

สัปดาห์หน้าคนไทยได้ใช้! Google Assistant พูดไทย พร้อมใช้งานแล้ว
May 16, 2018 Ξ No Comments

สัปดาห์หน้าคนไทยได้ใช้! Google Assistant พูดไทย พร้อมใช้งานแล้ว

posted by

สรุปให้แบบไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้ว เพราะ Google ประกาศแล้วว่า ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Google Assistant จะพร้อมให้ใช้งานในภาษาไทย ได้ทั่วกันตั้งแต่ปลายสัปดาห์หน้า

Recent Posts

Facebook