103.58.148.118

Posts by Tag: ส่งข้อความเสียง»

Digital Life

Instagram ส่งข้อความเสียง แทนการพิมพ์ได้แล้ว กับฟีเจอร์ ‘walkie-talkie’
Dec 11, 2018 Ξ No Comments

Instagram ส่งข้อความเสียง แทนการพิมพ์ได้แล้ว กับฟีเจอร์ ‘walkie-talkie’

posted by

หลังจากที่ Facebook ซื้อ Instagram เป็นที่เรียบร้อย Instagram ก็ดูเหมือนจะถูกกลืนให้มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายแอปฯ Facebook ขึ้นเรื่อยๆ แม้จะดูขาดเสน่ห์ความเป็นแอปฯ ดั้งเดิมไปบ้าง แต่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายของผู้ใช้ อาจเป็นผลดีกว่าก็ได้ ล่าสุด Instagram อัพเดทเพิ่มฟีเจอร์ walkie-talkie

Recent Posts

Facebook