103.58.148.118

Posts by Tag: เกษตรกรไทย»

Biz & Marketing news

เลย์ ครองเบอร์ 1 มันฝรั่งทอดกรอบ! ผลักดันเกษตรกรไทยเร่งปลูกมันฝรั่ง รับกระแสความต้องการของผู้บริโภคโตต่อเนื่อง
Dec 6, 2018 Ξ No Comments

เลย์ ครองเบอร์ 1 มันฝรั่งทอดกรอบ! ผลักดันเกษตรกรไทยเร่งปลูกมันฝรั่ง รับกระแสความต้องการของผู้บริโภคโตต่อเนื่อง

posted by

มันฝรั่งพืชอาหารที่มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศแถบฝั่งตะวันตก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมารกินอาหารของคนไทยโดยไม่รู้ตัว ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามันฝรั่งได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจประจำประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตขนมขบเคี้ยว

Recent Posts

Facebook