103.58.148.118

Posts by Tag: โอเปอเรเตอร์ด้านโทรคมนาคม»

Seminar and Event

Huawei โชว์เทรนด์ Smart City สู่ Gigaband City พัฒนาสังคมดิจิทัล
Oct 12, 2017 Ξ No Comments

Huawei โชว์เทรนด์ Smart City สู่ Gigaband City พัฒนาสังคมดิจิทัล

posted by

Hauwei โชว์กลยุทธ์ Gigaband City ในการสร้าง Smart City ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและโอเปอเรเตอร์ด้านโทรคมนาคมหรือกลุ่ม Telco ถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญ

Recent Posts

Facebook