103.58.148.118

Uncategorized

Ξ Leave a comment

Duocore.tv SME กับ New Media

posted by  966 views

w_duocoretv
         
กล้า ตั้งสุวรรณ และ ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา เจ้าของเว็บไซต์ Duocore.tv กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตทีวี เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย และยังได้รับความนิยมไม่มากนัก ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่อินเทอร์เน็ตทีวีได้รับความนิยมอย่างสูง อย่างไรก็ตาม มีผู้จัดเว็บไซต์หลายๆ เว็บ รวมถึงเว็บไซต์ Duocore ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตทีวีช่วงแรกๆ ต่างก็ผลักดันให้อินเทอร์เน็ตทีวีเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คนก้าวเข้ามาทำเว็บไซต์อีกด้วย

สำหรับอินเทอร์เน็ตทีวีสามารถเรียกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Video Podcast, Video Blog หรือ Internet TV เป็นต้น โดยลักษณะของการทำอินเทอร์เน็ต จะเป็นลักษณะการนำเสนอรายการเป็นตอนๆ ที่มีการออกอากาศตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และมีการวางเนื้อหาหลักของรายการไว้ว่าเป็นรายการชนิดใด

“การทำ Internet TV มีการวางรายการ ทำโปรดักชั่นเหมือนรายการโทรทัศน์ เพียงแต่เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารจากบนจอโทรทัศน์ สู่สื่อที่มีเสรีมากขึ้น มีข้อจำกัดน้อยลง ซึ่งผู้ที่จะทำอินเทอร์เน็ตทีวีไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ชอบเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นช่องทางสื่อสารที่ใครก็สามารถทำได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการทำรายการแต่ละตอนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ การลงโฆษณายังได้รับความนิยมเพราะสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่า เนื่องจากการบอกเล่าเรื่องราวผ่านวิดีโอดีกว่าผ่านแบนเนอร์” กล้ากล่าว

Duocore กับการผลักดันวงการไอที

ในปัจจุบันเว็บไซต์ duocore.tv มีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์วันละประมาณ 3-4 พันคน โดยเหตุผลสำคัญที่มีผู้ชมรายการจำนวนมาก เนื่องจากเนื้อหาของรายการที่แตกต่างจากรายการโทรทัศน์ กล่าวคือ เป็นรายการด้านไอทีที่มีการนำเสนออีกมุมหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชมรับข่าวสารในมุมมองที่หลากหลาย นอกเหนือจากการขายสินค้า เพราะฉะนั้น จุดนี้จึงกลายเป็นจุดสนใจของผู้เข้าชมรายการ

กล้ากล่าวว่า โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่คิดว่าการทำธุรกิจประเภทนี้ต้องทำเป็นอาชีพเสริม แต่ที่จริงแล้วการทำอินเทอร์เน็ตทีวีสามารถทำเป็นธุรกิจหลักได้ เหมือนธุรกิจหลายๆ อันที่เริ่มจากศูนย์ เพราะฉะนั้น จึงมีการพิสูจน์ว่าอินเทอร์เน็ตทีวี สามารถทำเป็นธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบัน duocore.tv มีการนำเสนอต่อผู้ชมเป็นตอนปกติ 99 ตอน และตอนพิเศษ10 กว่าตอน

สำหรับการทำอินเทอร์เน็ตทีวี ในช่วงแรกต้องมีการลงทุนสูง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ แต่เมื่อทำรายการในตอนต่อๆ ไป จะมีต้นทุนที่น้อยลง มีการใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก ราคาต่อตอนน้อยลงเรื่อยๆ

ในส่วนของไฟล์ที่มีให้บริการสามารถแบ่งออกเป็น ไฟล์ FLV ที่เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ ยังมีประเภท MP3, MP4 และ 3GP ที่เป็นไฟล์สำหรับรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

การทำเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอคอนเทนต์ สิ่งสำคัญคือ การทำเนื้อหาที่ดีมีความเข้มข้น ดึงดูดใจ น่าติดตาม มากกว่าเน้นความสำคัญของการทำ SEO เนื่องจากการนำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตต้องมีการแข่งขันกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นพฤติกรรมโดยส่วนมากของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ MSN เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการจัดทำเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ และแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ทั่วไป เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งการทำ SEO จะเป็นการดึงดูดให้คนมาชมรายการจากการค้นหาด้วย Search Engine ในช่วงแรกเท่านั้น แต่ถ้าเนื้อหาในเว็บไซต์ดีก็จะทำให้คนเข้าชมเว็บไซต์โดยตรง

“นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลประสิทธิผลของเว็บไซต์ โดยวัดจาก Page View ที่เข้ามา ซึ่งแต่ละเว็บไซต์จะมีวิธีการวัดผลไม่เหมือนกัน แต่ในอนาคตการวัดผลจะมีความเข้มข้นมากขึ้น คือไม่ได้วัดแค่ข้อมูลในแต่ละหน้าเท่านั้น แต่จะวัดทั้งแคมเปญว่ามีลูกค้าเข้าดูจริงๆ และดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับชมมากกว่า” ณัฐวัฒน์ กล่าว

New Media กับการตลาด

นอกเหนือจากการนำวิดีโอมาสร้างเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีแล้ว ยังสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้อีกด้วย เนื่องจากวิดีโอสามารถสื่อบางสิ่งบางอย่างที่ภาพนิ่งกับตัวหนังสือสื่อไม่ได้ เช่น การนำเสนอเหตุการณ์ 1 เหตุการณ์ ซึ่งการนำเสนอผ่านภาพนิ่งหรือการบรรยายภาพจะสื่อความหมายได้น้อยกว่า การยกกล้องไปสัมภาษณ์ถ่ายสีหน้า ถ่ายความมีชีวิตชีวา และแสดงถึงความเป็นจริงได้ สื่อความเป็นกันเองกับคนดูมากกว่าสื่อประเภทอื่น

สำหรับการทำประชาสัมพันธ์สินค้า การนำวิดีโอเข้ามาใช้ก็เป็นการเข้าถึงผู้รับชมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การโฆษณาโรงแรม ที่มีการนำเสนอเป็นเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว จะทำให้ผู้รับชมสามารถเห็นภาพจริงในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจุดนี้การนำวิดีโอเข้ามาใช้ย่อมส่งผลดีต่อตัวสินค้า

นอกจากเรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้าแล้ว การโปรโมตแคมเปญต่างๆ ที่ใช้วิดีโอก็จะส่งผลดีอีกด้วย เนื่องจากเข้าใจง่าย เผยแพร่ง่าย คือ เมื่อมีการชมวิดีโอ และต้องการเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบก็สามารถส่งต่อได้ทันที ทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการรับชมผ่านช่องทางอื่น เมื่อได้รับความสนใจ ผู้ชมเหล่านี้ก็จะกลับเข้ามาในเว็บไซต์เพื่อรับชมวิดีโออื่นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้น การใช้วิดีโอจึงเป็นช่องทางที่ดึงความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่เว็บไซต์ (Conversion) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลสูง เพราะวิดีโอก็มีอิทธิพลสูงเทียบเท่าโทรทัศน์เพียงแต่ว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ตัวอย่างการทำวิดีโอที่ทำเพื่อสังคม เช่น การทำโปรโมตเว็บไซต์ ที่ชื่อ Idea Bangkok ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนมาเสนอแนวความคิดในการพัฒนากรุงเทพฯให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอที่มีการรณรงค์เรื่องพกถุงยางอนามัย ซึ่งมีการเผยแพร่ให้รับชมผ่านทาง Youtube โดยคลิปนี้มีผู้ชมเกือบล้านคน เมื่อมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ณัฐวัฒน์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าวิดีโอมีผลกระทบต่อผู้ชมมากกว่าสื่ออื่นๆ แต่วิดีโอไม่ใช่เป็นสื่อที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง แต่เป็นสื่อที่ตอบโจทย์มากกว่าภาพนิ่งหรือการเขียนที่มีไม่มากพอ จึงทำให้ต้องมีการนำวิดีโอเข้ามาใช้

Duocore ในอนาคต

ปัจจุบันเว็บไซต์ Duocore มีรายการหลักที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มโปรแกรมเมอร์เท่านั้น แต่ในปีนี้จะเพิ่มรายการไปอีกใน 2 กลุ่ม คือ เป็นรายการสำหรับคอนซูเมอร์โดยเฉพาะ ชื่อรายการ แกะกล่อง โดยลักษณะของการนำเสนอจะไม่ใช่รายการนำเสนอสินค้า แต่เป็นการรีวิว ให้ความคิดเห็นว่าสินค้าประเภทนี้เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ประเภทไหน

อีกหนึ่งรายการเป็นรายการสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเสนอเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในองค์กรในยุคสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะว่าการลงทุนด้านไอทีต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์จริงเพื่อเป็นความรู้นำมาใช้ในองค์กรได้จริง รวมทั้งในเว็บไซต์ยังมีการเพิ่มพื้นที่เพื่อให้ Blogger ประจำ สามารถเขียนเรื่องราวทางด้านไอทีได้นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์งานไอทีทั้งเล็กและใหญ่ เพื่อเป็นการผลักดันวงการไอทีให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

กล้ากล่าวว่า ในปีนี้ Duocore จะมีการเปิดตัวบริษัท เพื่อรับทำงานให้กับบริษัทอื่น ทั้งงานที่เป็นธุรกิจ และงานเพื่อสังคมเป็น Social Media มากขึ้น ซึ่ง Social Media เป็นการนำเสนอในรูปแบบที่สังคมผลิตคอนเทนต์ให้คนในสังคมดู โดยใช้ New Media เป็นช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เนื้อหา หรือ เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เข้าถึงคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นใหม่ๆ

ด้วยเหตุนี้ Social Media จึงกลายเป็นรูปแบบการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ชม ที่ต้องการสิ่งแปลกใหม่มากกว่าเนื้อหาเดิมๆ จากจอโทรทัศน์ และเป็นช่องทางที่ใครก็ตามอยากนำเสนอเรื่องราวต่างๆ สามารถทำได้

คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอินเทอร์เน็ตทีวี

กล้ากล่าวปิดท้ายว่า ในส่วนของการทำอินเทอร์เน็ตทีวี ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่มีคนสนใจ สร้างมูลค่าได้ และเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้วิดีโอ และใช้ทางอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำได้ โดยทั่วไปทุกคนจะมีความสามารถและความเก่งติดตามตัวทุกคน เพราะฉะนั้น ในการทำสิ่งใดก็ตาม ถ้าทำในสิ่งที่ชอบและถนัดจะทำให้ทำสิ่งๆ นั้นได้นาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีความอดทน และต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้รายการได้รับความนิยม การทำรายการควรทำให้คนดูชอบ ไม่ใช่คนดูเยอะ นั่นคือ มีการสร้างเนื้อหาที่ดี ที่เหมาะสม เมื่อคนดูชอบแล้ว ก็จะบอกต่อๆ กันไป ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เว็บไซต์ได้รับความนิยมสูงขึ้น

นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตทีวีในเมืองไทยยังเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาช่องทางการทำธุรกิจด้วย เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทีวีไม่มีใครเป็นคู่แข่งใคร เพราะเป็นพื้นที่เปิดกว้าง และยังสามารถเติบโตได้เรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีวีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น โอกาสการเติบโตยังเพิ่มได้ต่อเนื่อง อีกทั้งยังจะมีการรวมตัวกันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี เพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในการโปรโมตอินเทอร์เน็ตทีวีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 
Source: Ecommerce Magazine

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops! Admin

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


5 + one =

Recent Posts

Facebook