80:20 เอ็ทตี้ทเวนตี้ อาหารอร่อย บรรยากาศดี ที่สุดของความลงตัว

นักธุรกิจหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎีพาเรโตที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเลข 80:20 ในเชิงเศรษฐศาสตร์จ๋า แต่น้อยคนจะรู้ว่านอกจากในแง่ของธุรกิจแล้ว 80:20 ยังเป็นอัตราส่วนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับการบริหารเวลา การสร้างความสมดุลในรูปภาพ และการบริหารจัดการชีวิตได้อีกด้วย