‘Podcasts’ กำลังจะกลายเป็น ‘ขุมทรัพย์ใหม่’ ของวงการโฆษณา?

ความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาฟัง ‘พอดคาสต์’ (Podcasts) กันมากขึ้น ได้ส่งผลให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่ของวงการโฆษณาในการเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) ซึ่งเป็นฐานผู้ฟังที่ใหญ่ที่สุดของพอดคาสต์