ไม่ใช่แค่ “ไทย” วิกฤต! แต่ทั่วโลกขาดแคลน “คนไอที” สวนทางเทรนด์ธุรกิจลงทุนนวัตกรรม

  • 761
  •  
  •  
  •  
  •  

it programmer

เพราะ บุคลากรสายไอที ยังคงเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการตัวเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากสัดส่วนบุคลากรนั้นสวนทางกับความต้องการที่มี ทำให้ คนไอที กลายเป็นมนุษย์ทองคำไปโดยปริยาย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นดำเนินมาอย่างเนื่อง

จากผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของ IDC คาดว่าระหว่างปี 2561-2565 จะเติบโตถึง 25.8% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในปี 2565 อาจเติบโตถึง 61% ของ GPD สะท้อนถึงอัตราการจ้างงานด้านไอทีที่จะเติบโตควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง สหรัฐอเมริกาพบว่าการจ้างงานในตำแหน่งงานไอทีนั้นเติบโตขึ้น 13% มากกว่าทุกสายอาชีพ

“คอมพ์ – ไอที” สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการสูงสุด

แม้ทิศทางบุคลากรสายไอทีจะมีความต้องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง ส่วนในประเทศไทย…จากผลสำรวจของ JobThai ระบุว่าไตรมาสแรกของปี 2562 ตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์และไอที เป็น 1 ใน 3 ประเภทงานที่ต้องการและเป็นแรงงานที่เติบโตมากที่สุด

สถานการณ์เช่นนี้ในตลาดแรงงาน…ทำให้เหล่านิสิตนักศึกษาเริ่มตื่นตัวและเตรียมความพร้อมมากขึ้น จากรายงานของ World Economic Forum : The Future of Jobs Report 2018 ระบุว่า การเตรียมความพร้อมราว 49% เกิดขึ้นภายในองค์กรจากช่วงที่เหล่านักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงาน ทำให้หลาย ๆ องค์กรเลือกดำเนินการโครงการสนับสนุนและบ่มเพาะบุคลากรด้านไอทีเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

it jobs

iCODER บ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

ทิศทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้กลุ่ม CDG ดำเนินโครงการที่เรียกว่า “iCODER” เพื่อบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านไอที โดยดำเนินมาเป็นปีที่ 8 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,359 คน ซึ่งเชื่อว่าได้ส่งบุคลากรไอทีเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 10% แต่เป้าหมายต่อไปของโครงการฯ คือการปั้นบัณฑิตใหม่เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพราว 50-100 คนต่อปี พร้อมการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

เรื่องนี้ คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท CDG เปิดเผยว่า เงินลงทุนทางเทคโนโลยีจะถูกนำไปใช้กับเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง Cloud, Mobile, Social and Big Data / Analytics ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตควบคู่ไปด้วย และกลายเป็นที่มาของปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีในปัจจุบัน

สำหรับโครงการ iCODER เปิดรับนักศึกษาทั่วประเทศที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีดีจี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีออกสู่ตลาดอีกด้วย


  • 761
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE