ติดต่อ ลงโฆษณา กรุณาติดต่อ / For Advertisement , please contact

คุณ พศิน หรือ คุณ พิญญาดา   / Khun Pasin or Khun Pinyada

Email: pasin@oopsnetwork.co.th or pinyada@oopsnetwork.co.th

Tel: (+66) 0.2236.3040 ext. 77 or 78

———————————————————-

ติดต่อ MarketingOops Jobs! / For Jobs Classified , please contact

Email: jobs@marketingoops.com 

Tel: (+66) 0.22363040 ext. 78

———————————————————-

ติดต่อ ส่ง campaign และ ข่าว pr / Submit Advertising Campaign or PR , please contact

Email: oops@marketingoops.com

———————————————————-

ติดต่อ เพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ / For partnership , please contact

คุณ ณธิดา รัฐธนาวุฒิ / Khun Nathida Ratthanawut

Email: nathida@oopsnetwork.co.th

Tel: (+66) 0.2236.3040

———————————————————-

Our Address

Oops Network Co.,Ltd.

56 Yada Building, 7th Floor, Unit 709, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: (+66) 0.2236.3040
Fax: (+66) 0.2652.5255
Email: contact@oopsnetwork.co.th

CLOSE
CLOSE