ต่อยอดธุรกิจประกัน TQM ควักทุน 247 ล้านบาท ซื้อหุ้น Builk One Group 40%

  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  

tqm

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจประกันนับวันการแข่งขันจะดุเดือดขึ้นทุกวัน หลังจากที่ทุกวันนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านดิจิทัลมากขึ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM ควักทุนร่วมกว่า 247.09 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้น “Builk One Group” 40% เพื่อหวังต่อยอดธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูปคุณภาพสูง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการทำธุรกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

สำหรับ Builk One Group เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ได้แก่ POJJAMAN, BUILK, JUBILI, PLOYKWANJAI และ YELLo เป็นต้น ที่ประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูปคุณภาพสูง รวมถึงบริการอีคอมเมิร์ซสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมอื่น

และยังมีการบริการครอบคลุมระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) บริการซอฟต์แวร์กลุ่ม Construction Technology เพื่อบริหารตันทุน ระยะเวลา และคุณภาพสำหรับโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รวมทั้งการทำ Digital Transformation เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม และโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction)

TQM

ปัจจุบัน Builk One Group มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 12,172,520 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,217,252 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ทาง Builk One Group มีรายได้รวม 341.15 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4.42 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าทำธุรกรรมการดังกล่าว Builk One Group จะหุ้นดังนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 40% บริษัท ลองกอง แอสเซท จำกัด ถือหุ้น 30.01% บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้น 18.58% และผู้ถือหุ้นอื่นของ Builk One Group ถือหุ้น 11.41%

อย่างไรก็ตาม การที่ TQM เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group อยู่ภายใต้การดำเนินการตามเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ต้องเป็นที่พอใจ โดยคู่สัญญาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ครบถ้วน โดยคาดว่าการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) และธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group จะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565

และได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ว่าได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท บิล วัน กรุ๊ป จำกัด หรือ Builk One Group จากผู้ถือหุ้นเดิมหลายราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวม 486.907 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Builk One Group คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 247.09 ล้านบาท


  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
sabaisook
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ล้วนแล้วแต่ได้กำไร