อัพเดท ส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อัพเดทล่าสุด กับส่วนแบ่งตลาด และมูลค่าตลาดรวมของ ตลาดรถยนต์ สถาบันสอนหนังสือ ผลไม้รวม เครื่องปรุงรส และซุปไก่

มูลค่าตลาดสถาบันสอนพิเศษ

 • 2550:  8,000 ล้านบาท
 • 2551: 8,800 – 9,200 ล้านบาท

  ที่มา คุมอง, ตุลาคม 2551

 

ส่วนแบ่งตลาดน้ำผักผลไม้รวม

 • Unif: 50%
 • Tipco: 30%
 • Malee: 10%
 • อื่นๆ: 10%

  ตลาดรวม 800 ล้านบาท
  ที่มา: Malee, กันยายน 2551

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรส

 • ผลชูรส: 1,400 ล้านบาท
 • ซุปก้อน: 700 ล้านบาท

  ตลาดรวม 2,100 ล้านบาท
  ที่มา: ง่วนเชียง อุตสาหกรรม, กันยายน /ถถ

 

ตลาดรถยนต์

 • 2550: 630,000 คัน
 • 2551: 650,000 – 660,000 8น

  ที่มา: ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์, ตุลาคม 2551

ส่วนแบ่งตลาดซุปไก่และรังนก

 • ซุปไก่ 2,800 ล้านบาท
 • รังนก 1,800 ล้านบาท

  ที่มา: เซเรบอส, กันยายน 2551

Source: Marketeer


 •  
 •  
 •  
 •  
 •