MUJI เตรียมเปิด MUJI Hotel ย่านกินซ่า ในปี 2019

  • 347
  •  
  •  
  •  
  •  

MUJI-Hotel-4

ใครที่หลงใหลในความมินิมอลของ “MUJI” ต้องชอบสถานที่แห่งนี้แน่นอน ล่าสุด MUJI เตรียมเปิด MUJI Hotel ย่านกินซ่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Mitsui Fudosan และ Yomiuri Shimbum คาดว่าจะสร้างเสร็จช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี 2019

ทั้งนี้ MUJI Hotel จะเป็นตึก 10 ชั้น โดยชั้น 1-6 จะเป็นร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆ ส่วนชั้น 7-10 จะเป็นส่วนโรงแรม คาดว่าห้องพักของ MUJI Hotel จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก MUJI แน่นอน

MUJI-Hotel-guest-room-700 MUJI-Hotel-lobby-700

Source


  • 347
  •  
  •  
  •  
  •