ภาษาจีนเชิงธุรกิจที่ BLCU ความแตกต่างที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

BLCU4

ประเทศจีนคือ ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า 1,200 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด และมีการคาดการณ์ว่าประเทศจีน จะเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ต่อจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ภาษาจีน จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไทยและธุรกิจจีน ถ้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจเป็นอย่างดี นั่นคือความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างที่สุด

ดังนั้น หากภาษาอังกฤษคือภาษาที่สอง ที่ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก วันนี้ ภาษาจีน ได้กลายเป็นภาษาที่สาม ที่จะเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างมหาศาล

BLCU5

แต่ทุกวันนี้แม้จะมีคนไทยจำนวนมากที่รู้และสามารถพูดภาษาจีนได้ แต่เป็นการใช้ในชีวิตประจำวันทักทายทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากภาษาจีนระดับสูงที่เป็นภาษาเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ และหากจะเรียนกันจริงๆ ต้องเดินทางไปเรียนถึงประเทศจีน ถือเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ (ACC) จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) พัฒนาหลักสูตร ภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป ทำให้คนทำงานมีโอกาสได้เรียนภาษาจีนกับสถาบันภาษาที่ดีที่สุดในประเทศจีน และได้ดำเนินหลักสูตรนี้มากว่า 12 ปีแล้ว

จุดเด่นที่แตกต่างของการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนทุกคนจะเหมือนได้ไปเรียนที่ BLCU ที่ประเทศจีน ใช้หลักสูตรเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกัน อาจารย์ที่จบจาก BLCU ซึ่งเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติ ผสมผสานกับการเรียนการสอนที่ ACC พัฒนาขึ้นให้คนไทยโดยเฉพาะ และทั้งหมดมีที่นี่เพียงที่เดียวในประเทศไทย ไม่สามารถหาได้จากโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งอื่น

BLCU1

BLCU8

เพราะรู้ว่า ชีวิตคือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ดังนั้น BLCU จึงพัฒนาหลักสูตรภาคค่ำ เพื่อคนทำงานสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ เมื่อจบการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร และสามารถต่อยอดรับวุฒิปริญญาตรีได้ ยิ่งกว่านั้น คนที่รู้ภาษาจีนในเชิงธุรกิจกำลังเป็นที่ต้องการสูงมาก เช่นเดียวกันครูสอนภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับคุณภาพก็ขาดแคลน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อบัณฑิตปริญญาตรีที่ต้องการศึกษาต่อเป็นครูสอนภาษาจีนโดยเฉพาะ

ทั้งหมดคือความพิเศษที่ ACC และ BLCU พัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในความต้องการของภาคธุรกิจ เพราะรู้ภาษาและการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ มาร่วมงาน Open House ฟังการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-2116699 , 02-2125314 และทาง Facebook: https://www.facebook.com/blcubkk

BLCU6

BLCU7


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •