สรรพากรรุกระบบดิจิทัลส่งแอพฯ ลงสมาร์ทโฟนสนอง Digital Economy

  • 155
  •  
  •  
  •  
  •  

000

เรามักจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆ เกี่ยวเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งหมายถึงการใช้ระบบดิจิทัลในรูปแบบ e-Commerce, Mobile Banking, e-Government และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การซื้อขายและระบบเงินหมุนเวียนได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆ

กรมสรรพากรหนึ่งในหลายหน่วยงานรัฐที่ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หน่วยงานแรกๆ จึงพัฒนารูปแบบการติดต่อราชการให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยี โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax สำหรับการสื่อสารกับสรรพากร ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS

033

โดยแอพพลิเคชั่นจะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน โดยหมวดหมู่แรกจะเป็นเรื่องของ ข่าวสารจากกรมสรรพากร ทั้งเรื่องเด่นที่น่าสนใจ ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพากร และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีหมวดหมู่ต่อมาจะเป็นเรื่องของ สื่อความรู้ ซึ่งเป็นการรวบรวมวารสารของทางสรรพากรมาให้อ่านในลักษณะ e-Book นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านในเครื่องสมาร์ทโฟนได้ด้วย

01

 

02

หมวด ยื่นแบบออนไลน์ ดูเหมือนจะเป็นหมวดสำคัญที่สรรพากรอยากให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดแอพฯ ไปใช้ เนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการยื่นแบบภาษี และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ จากเดิมที่ยื่นได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านสมารืทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับการเข้าใช้งานก็ไม่แตกต่างไปจากการยื่นแบบออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์

03

และหมวดสุดท้ายคือ แผนที่สรรพากร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบนำทาง GPS เพื่อไปยังหน่วยงานสรรพากรในพื้นที่ต่างๆ ได้และยังมีระบบนำทางสำหรับท่านที่ต้องกรเดินทางไปยังหน่วยงานของกรมสรรพากร เรียกว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ เนื่องจากที่ผ่านมามีข้ออ้างถึงความไม่สะดวกในการยื่นแบบออนไลน์ที่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

04

 

Copyright © MarketingOops.com


  • 155
  •  
  •  
  •  
  •