กะเทาะไอเดีย “Bangkok CyberTech District” ภารกิจเปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล”

  • 11.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

700

มั่นใจว่า “ย่านนวัตกรรม” เป็นคำที่เคยผ่านหูหรือคุ้นตาคุณมาแล้ว จากการประกาศความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” กับ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ที่ต้องการยกระดับพื้นที่ย่านปุณณวิถีให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “Bangkok CyberTech District” พร้อมกับเป้าหมายในการสร้าง Startup Ecosystem ที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย รวมถึงความหวังในการผลักดันประเทศไทยสู่อันดับผู้นำนวัตกรรมด้าน Digital, Robotics และ Cloud

คุณรู้หรือเปล่า ภาพลักษณ์ของ “เมืองไทย” วันนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยว หรือ Global Destinations Cities ยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก แต่ขณะนี้ “กรุงเทพฯ” ได้กลายเป็น “เมืองที่ดีที่สุดสำหรับ Startup ในเอเชีย” แถมยังติด Top 10 อยู่ในอันดับ 7 ของโลกอีกด้วย! ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมดำเนินงานและผลักดันให้กรุงเทพฯ กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ดึงดูดความสนใจจาก Startup ทั่วโลก

จากผลการดำเนินงานที่รุกหนักตลอด 1 ปี ตามแผนของสำนักงานนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้หลอมรวมเข้ากับนวัตกรรม ทำให้วันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการปั้นพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ สู่การเป็นย่านนวัตกรรม อาทิ แนวระเบียงนวัตกรรมพระราม 4 ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท หรือแม้แต่ Bangkok CyberTech District ความร่วมมือล่าสุดของสำนักงานนวัตกรรม และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ปลุกชีวิต “ปุณณวิถี” เติมนวัตกรรมให้ย่านอยู่อาศัย กลายเป็นทำเลทอง!

ต้องบอกว่าเดิม ย่านปุณณวิถี คือ แหล่งที่อยู่อาศัยของคนเมืองซึ่งมีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากศูนย์กลางด้านการค้า ทั้งเอกมัย ปทุมวัน พร้อมด้วยการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือถนนสุขุมวิท แต่ราคาที่ดินในย่านนี้กลับยังมีราคาไม่สูงมาก จึงเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและเริ่มต้นธุรกิจทั้งกลุ่ม Startup และคนยุคใหม่

1

ด้วยความลงตัวจากหลายปัจจัยข้างต้น ทำให้ปุณณวิถีกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการสนับสนุนให้ปุณณวิถีกลายเป็น “ย่านนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21” เช่นเดียวกับเป้าหมายในโครงการ Bangkok CyberTech District ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมต้องการสร้างโอกาสและผลักดันไทยให้ก้าวสู่บทบาทผู้นำทางนวัตกรรม ภายใต้บทบาทตัวกลางเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน กับเป้าหมายการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับ Startup ทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ไม่ลืมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในย่านดังกล่าวด้วยการสร้างคุณค่า แหล่งงาน หรือแม้แต่เงินทุนจากการดึงกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามาในประเทศ สร้างเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2

เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่ต้องการสร้างศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ดิจิทัลและสร้างจุดเริ่มต้นของการพัฒนา กระตุ้นให้เกิดการถ่ายเทและหลอมรวมองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในย่านปุณณวิถี ด้วยแนวคิดแบบ Open Innovation สนับสนุนการคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรม จากการเปิดพื้นที่รวมหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน อาทิ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถเข้ามาตั้งสำนักงาน เพื่อแนะนำองค์ความรู้หรือถ่ายเทนวัตกรรมให้คนไทย, Startup และผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลนักลงทุนจากทั่วโลกที่มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพศูนย์ R&D ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์บริการ Startup Thailand Center ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เตรียมพร้อม Startup Thailand Center รับความต้องการผู้ประกอบการรายใหม่

3

ภายในย่านนวัตกรรมดังกล่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ยังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดตั้งศูนย์บริการ “Startup Thailand Center” เพื่อให้บริการผู้ประกอบการและ Startup ที่ต้องการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ราว 200 ตร.ม. เตรียมพร้อมให้บริการต่างๆ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ Co-working space และ Event Space สำหรับสร้างเครือข่าย Startup ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแผนดำเนินการตลอดทั้งปี และแลกเปลี่ยน Startup จากต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยพร้อมเชื่อมต่อธุรกิจกับเครือข่ายบริษัทไทย, Private office พื้นที่ประกอบธุรกิจในค่าบริการที่เหมาะสม, บริการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านบริการ ได้แก่ Smart Visa, การจดทะเบียนบริษัท หรือ DBD, สิทธิประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในสาขาเป้าหมาย และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Consultant) ได้แก่ กฎหมายทางธุรกิจและกฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา

ฝากความหวังนวัตกรรมกับ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” วาดฝันไทย Digital Innovation Hub

4

นอกจากโครงการ Bangkok CyberTech District จะมีเป้าหมายในการสร้าง Startup Ecosystem ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ก็มีความหวังในการเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเช่นกัน ภายใต้โครงการสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งถูกรวมอยู่ในโครงการดังกล่าว อาทิ เครือข่าย 4G, WiFi, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, IoT Solutions, Digital Platform และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ ห้องทดลอง R&D และ Maker Space เป็นต้น ทั้งยังมีโปรแกรมบ่มเพาะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วโลก อาทิ Academy Bangkok – A Google Space และ ACE สิงคโปร์ โดย Startup Campus

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ยังไม่รวมถึงการจัดแบ่งพื้นที่อย่างลงตัวเป็น 4 โซนหลักของโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อมอบความสะดวกและสร้างประสิทธิภาพการใช้งานอย่างลงตัว ได้แก่

โซน Co-working Space สำหรับการทำงาน เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน

โซน Campus Space รองรับสำนักงานบริษัทข้ามชาติ และเหล่าสตาร์ทอัพ

โซน Innovation Space เป็นศูนย์นวัตกรรม และเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นนำ

โซน Events and Business Services Space มีห้องประชุมและสัมมนา ร้านอาหาร และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำธุรกิจ

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ หากมีเพียงองค์กรเดียวที่พยายามผลักดัน “ความสำเร็จ” คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ยิ่งเป็นการสะท้อนความสำเร็จในระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่เมืองต้นแบบด้วยแล้ว ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า “หากไม่ลงมือทำ ก็ไม่มีวันสำเร็จ” และเมื่อมีผู้เริ่มต้นให้แล้ว ที่เหลือก็คือ “บทพิสูจน์” นั่นเอง ว่าเราทุกคนจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ แล้วหันมาร่วมกัน ผลักดัน และเค้นศักยภาพของคนไทย ออกมาสู่สายตาชาวโลกได้มากเพียงใด


  • 11.3K
  •  
  •  
  •  
  •