ทั่วโลก..ให้ความสนใจ Web Marketing

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

logo_adobesceneAdobe ออกผลสำรวจประจำปีของ ‘Adobe Scene7’ กับผลที่เห็นได้ชัดว่านักธุรกิจ เลือกกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อใช้ในการดึงดูดลูกค้าในปี 2009   การสำรวจครั้งนี้ ทาง Adobe ร่วมมือกับสมาคมการค้าต่างๆ และผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทั่วโลก

ผลสำรวจในปีนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจออนไลน์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง Rich Media และะคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึง Social network, Mobile และ Application ที่สามารถเข้าถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

ผู้บริหาร Adobe กล่าวว่า Web Marketing ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนและนวัตกรรม เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาไปทั่วโลกอย่างในเวลานี้ Web Marketing กลับช่วยให้เราสามารถสร้างโปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิผลสูงได้ และสามารถวัดผลได้ทันที และมากกว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนลงทุนในเทคโนโลยี Rich Media และ Social Network  เพื่อให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความมั่นคงและโดดเด่นเหนือคู่แข่งบนโลกอินเทอร์เน็ต

ในภาพรวม ฟีเจอร์บนเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปี 2009

 1. Blog 32%
 2. ระบบ Rating, ระบบจัดอันดับ (Ranking), ระบบแสดงความคิดเห็น (Comment) 31%
 3. ภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หมุน 360 องศา 29%
 4. แค็ตตาล็อกและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 28%
 5. Podcasts หรือ Live Video Feed 28%
 6. เปรียบเทียบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 27%
 7. วีดีโอ 27%

ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นด้วยว่า จำนวนคลิก, ปริมาณการใช้งาน และจำนวนการสนทนายังคงเป็นตัววัดที่นิยมใช้กันมากที่สุด รวมถึงจำนวนรายได้ ยอดขาย และปริมาณการสั่งซื้อ ทั้งหมดนี้เป็นตัววัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวัดความสำเร็จของกิจกรรมการตลาดออนไลน์

การสำรวจครั้งนี้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Adobe Scene7 2009 Online Customer Experience — The Next Generation Survey” มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 474 รายจากร้านค้าแบรนด์เนม, เอเจนซี่, สื่อ, ผู้ผลิต และบริษัทไฮเทคทั่วโลกที่ขายสินค้าและบริการออนไลน์ ร้านค้าเป็นกลุ่มที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมากที่สุดคิดเป็น 22% ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกาเหนือ รองลงมือคือผู้ผลิตสินค้าคอนซูเมอร์และบริษัทไฮเทค ถัดลงมาเป็นกลุ่ม EMEA และสุดท้ายคือกลุ่มสื่อและเอเจนซี่ ผู้สนใจสามารถอ่านผลสำรวจฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.scene7.com/survey2009

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


 •  
 •  
 •  
 •  
 •