การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด Print Ads ดีๆ ที่ผู้ใหญ่ควรรู้

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

aldeas-infantiles-sos-heroes-print-382456-adeevee

ทราบหรือไม่ว่า 85% ของการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เกิดขึ้นที่บ้าน องค์กรดูแลเด็ก Aldeas infantiles sos ในประเทศคอสตาริก้า จึงได้จัดทำ Print Ads ที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของใหญ่ที่มีต่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โดยใน Print Ads มีข้อความระบุว่า “When a hero doesn’t act like one, others should.” และมีทั้งสิ้น 3 ชิ้นด้วยกัน นำเสนอผ่านฮีโร่ ที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆ ทั้ง Superman, Hulk และ Wonder woman แต่ในที่นี้ อาจหมายถึงผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแล ซึ่งเป็นฮีโร่ของเด็กๆ และมักจะอยู่ใกล้ชิด จนทำให้มีโอกาสที่จะล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้ง่าย

นอกจากนี้ ใน Print Ads ยังฝากเตือนผู้ปกครองให้สอนเด็กๆ เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ สิทธิของตัวเอง และไม่การปกปิดความลับที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงยังฝากเตือนไปยังผู้ที่พบเห็นความผิดปกติของเด็กๆ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ให้แจ้งเข้ามายังองค์กรทันที เพราะหนึ่งเสียงของคุณ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตพวกเขาได้

aldeas-infantiles-sos-heroes-print-382454-adeevee aldeas-infantiles-sos-heroes-print-382455-adeevee
Source

 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •