Print Ads รกๆ จาก IKEA ที่ต้องการความเป็นระเบียบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3

ใครที่มีเสื้อผ้ากองเต็มพื้น หาที่วางไม่ได้ หรือพอจะหยิบใช้แต่ละทีก็หาไม่เจอ IKEA ได้หาทางออกให้คุณแล้ว ด้วยการนำเสนอ Print Ads รกๆ ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า ถุงเท้า และรองเท้า Print Ads นี้จะเตือนว่า ถึงเวลาที่ต้องหาชั้นวางรองเท้า ราวเก็บเน็คไท และชั้นเก็บถุงเท้ ทั้งนี้ เมื่อมองดีๆ คุณจะเห็นคำพูดที่ซ่อนอยู่ในภาพ อาทิ Where are my new sock.

Print Ads จัดทำขึ้นโดย TBWA เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

1 2

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •