Mountain Dew: Extreme meets films

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Extreme Meets Film  รูปแบบการนำเสนอโฆษณาของน้ำอัดลม Mountain Dew กับภาพแนว story board 5 รูปแบบที่ค่อนข้างดึงดูดกลุ่มเป้าหมายกับความรู้สึกว่าอยากดูให้ครบ โฆษณาชุดนี้ทำขึ้นเพื่อโปรโมทการประกวดแข่งขันงานโฆษณาของ Mountain Dew Video Competition for MOFILM ที่ประเทศสเปน

Mountain Dew Video Competition for MOFILMชิ้นงานโฆษณาทั้ง 5 แบบ

เว็บไซต์ของการประกวด  Mountain Dew Video Competition for MOFILM


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ