มีเดียคอม ผนึกกำลัง เจดับบลิวที ดันแคมเปญ UN Women ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสตรี

  • 68
  •  
  •  
  •  
  •  

un-women

มีเดียคอม (ประเทศไทย) เอเยนซี่ผู้บริหารและซื้อขายสื่อระดับโลกในเครือกรุ๊ปเอ็ม พร้อมด้วยเจดับบลิวทีและพันธมิตรสื่อเตรียมเดินเครื่องเต็มสูบร่วมผลักดันแคมเปญ “16 Days of Activism Against Gender Based Violence”  ในเดือนพฤศจิกายนนี้จากจุดยืนของการผสมผสานระหว่างความเป็น Content + Connections เอเยนซี่ในการเชื่อมต่อระหว่าง
แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายจากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาและบริหารพื้นที่สื่อด้วยเครื่องมือทางการตลาดและสื่อแบบครบวงจรมีเดียคอม (ประเทศไทย) มีความพร้อมที่จะทำการประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆกับการร่วมส่งเสริมคุณค่าและความตระหนักรู้ในศักยภาพของผู้หญิงตามแนวคิดในการสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศของUN Women

ทั้งนี้ “UN Women”คือองค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศพร้อมขยายขีดความสามารถของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้รับความยุติธรรมจากสังคมอย่างแท้จริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิงในสังคม

“ในฐานะเจ้าของรางวัลเหรียญทอง AGENCY OF THE YEAR 2017 มีเดียคอมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับWPP ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนแคมเปญของUN Womenโดยเราได้ทุ่มเททุกสรรพกำลังทั้งบุคลากรเฉพาะทางที่มีความสามารถจากหลากหลายหน่วยงานและเครือข่ายสื่อมวลชนที่กว้างขวางมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะโดยเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสื่อของเรานั้นจะเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยบอกต่อเสียงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงไทยให้ก้องกังวานไปทั่วโลกได้” สุภรณ์อรุณภาคมงคลกรรมการผู้จัดการมีเดียคอม (ประเทศไทย) กล่าว


  • 68
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE