ศก.ส่งสัญญาณบวก กรุงศรีเผยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจโต 5% ส่งออก ท่องเที่ยว ภาครัฐหนุน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ ตลอดจนบริการ และบริการหลังการขาย โดยเฉพาะยุคดิจิทัลเช่นนี้ การแข่งขันทางธุรกิจยิ่งดุเดือดและทำให้ต้องตื่นตัวพร้อมปรับปรุงอยู่เสมอ

สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าธุรกิจไทย (Commercial banking) ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 มีสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เติบโต 4.8% จากไตรมาสแรก โดย นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทยมีการเติบโตดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 หลังเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนทั้งด้านภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรุงศรีได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้นและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เนื่องจากกรุงศรีมีเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารที่ได้รับความเชื่อถือในตลาดธุรกิจ โดยธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินที่ครบวงจ รและสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจด้วยเครือข่ายกรุงศรีและ MUFG รวมถึงบริการที่ปรึกษาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจให้ลูกค้า การนำเสนอสินเชื่อให้ลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สินเชื่อโครงการ และวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

Pornsanong Tuchinda

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 พอร์ตสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทยมีมูลค่ารวมกว่า 6 แสนล้านบาท คิดเป็น 44% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร โดยเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 29% และ SME 15% โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตราว 2% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ

“แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง สินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ SME มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง กรุงศรียังคงเป้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เติบโต 5% ในปีนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ตัวเลข ภาคส่งออกที่แข็งแกร่งเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น สำหรับปัจจัยในประเทศนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวจะมีผลช่วยส่งเสริมความต้องการเงินทุนจากภาคธุรกิจต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคธุรกิจใช้สำหรับการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ”

อย่างไรก็ตาม กรุงศรียังมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ๆ โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินของลูกค้าธุรกิจ ถือเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าและนำเสนอบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอีกด้วย รวมทั้งการให้บริการ Supply Chain Financing Program ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเงินทั้งเครือข่ายธุรกิจ

นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมของ MUFG ทำให้กรุงศรีพร้อมสนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจของลูกค้า โดยให้ความรู้และคำปรึกษาในรูปแบบกิจกรรมศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสำรวจตลาดก่อสร้างและตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในพม่า และกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป.

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •