โรงเรียนต้องปลอดภัยที่สุดรองจากบ้าน! เปิดภารกิจ “DBS” กับบทบาท “ผู้ดูแล” ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

 • 14.8K
 •  
 •  
 •  
 •  

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ได้ทำให้ผู้คนกังวลต่อความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้น หากแต่ขยายไปยังคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ แน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของเด็ก ๆ วัยเรียน อย่าง “โรงเรียน” ต้องมีมาตรการการดูแลที่พิเศษยิ่งกว่าเดิม รวมถึง “นานาชาติ DBS Denla British School” ที่ยกระดับการดูแลความสะอาดและการเรียนทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร พร้อมปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ 100%

Health & Safety” มาเป็นอันดับแรก

คุณสาธิมา ทานาเบ้ Bursar แห่งโรงเรียนนานาชาติ Denla British School เล่าว่า โรงเรียน DBS ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนอยู่แล้ว แต่เมื่อมีเหตุการณ์ทั้งฝุ่นพิษ PM2.5 และไวรัส COVID-19 ยิ่งทำให้โรงเรียนต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลเด็ก ๆ เป็นพิเศษ

“เพราะโรงเรียนเป็น Safe Heaven สำหรับเด็ก ๆ อยู่แล้ว หากเด็กอยู่บ้านแล้วปลอดภัย นั่นหมายความว่าอยู่โรงเรียนก็ต้องปลอดภัยเช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองไว้วางใจทั้งความปลอดภัยและความสะอาดเมื่อเด็ก ๆ มาใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนจึงเป็นหน้าที่หลักของพวกเรา รวมถึงการลดความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 100% และบุคลากรทั้งหมด”

ยกตัวอย่างมาตรการจากกรณีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ทางโรงเรียนได้งดกิจกรรมภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเฉพาะกิจกรรมของเด็กอนุบาลและประถมต้น เนื่องจากมีสถานีตรวจวัดค่า AQI (คุณภาพอากาศ) ติดตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเอง ทำให้สามารถเช็คค่าฝุ่นได้เรียลไทม์และบริหารจัดการกิจกรรมของเด็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยหากมีค่า AQI เกินกว่า 150 ก็จะห้ามนักเรียนออกมานอกอาคารเลย แม้ว่าหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติจะต้องเข้มข้นทั้งการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนก็ตาม ซึ่งโรงเรียนดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดตั้งแต่มกราคม 2019

ใช้ 4 มาตรการ “ลดความเสี่ยง – ดูแลความปลอดภัย” ปกป้องโรงเรียนเต็มที่

Bursar แห่ง DBS Denla British School อธิบายถึงมาตรการด้านความปลอดภัยว่า ตอนนี้เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงภายในโรงเรียนได้จริง ด้วย 4 มาตรการ ได้แก่…

 1. ทำจุดคัดกรองตั้งแต่ประตูโรงเรียนและตึกเรียนทุกตึก โดยจะมีการตรวจเช็ค Passport ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งหรือรับเด็ก ๆ เพื่อคัดกรองว่าเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสียงหรือไม่ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีคำแนะนำให้กักตัว
 2. ปรับมาตรการทำความสะอาดเป็นแบบ Deep Clean คือทั้งเช็ดและพ่นแบบ 5 ขั้นตอนทุกวันเพื่อความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันจะทำความสะอาดทุกชั่วโมง และเน้นเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ของเด็กอายุ 2-12 ปี
 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากร เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ทั้งการกินอาหารครบหมู่ กินร้อนใช้ช้อนส่วนตัว และเน้นย้ำการล้างมืออย่างถูกต้อง พร้อมกับจัดวางเจลล้างมือไว้ทั่วโรงเรียน หรือแม้แต่ในช่วงนี้ที่ปิดโรงเรียนไม่มีเด็ก ๆ แต่ยังคงมีบุคลากรบางรายต้องมาปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ก็มีมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด
 4. สนับสนุนให้นักเรียนใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนและเข้าถึงความรู้จากออนไลน์ ซึ่งครูก็จะเปลี่ยนมาสนับสนุนเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานของโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Personalized Learning

ทั้งหมดนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรของ DBS ทั้งหมดที่ไม่ทำให้ตนเองกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งงดเดินทางไปยังปลายทางที่เป็นประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ก็ยังรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมด้วยการกักตนเองอยู่กับบ้าน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เพิ่มมาตรการคุ้มครองครูด้วยการจัดทำประกันที่ครอบคลุมโรคจากไวรัส COVID-19 ให้อีกด้วย

“ต้องบอกว่ามาตรการที่ DBS ใช้รับมือสถานการณ์นี้ไม่ใช่มาตรการตามแบบฉบับของสถานศึกษา แต่เราจำลองมาตรฐานจากระดับสถานฑูต เพื่อปกป้องพื้นที่ภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยไร้จากความเสี่ยง เปรียบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทุกครั้งที่มีการเข้าพื้นที่จะต้องมีการตรวจเช็คความเสี่ยงและเซ็นเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงจากโรคระบาด ซึ่งเราต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสถานการณ์นี้ที่เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนทำให้ DBS มีผลลัพธ์เชิงบวก สามารถสนับสนุนแนวคิดของโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับ Happy Children สู่การเป็น Good Learner ได้เป็นอย่างดี” Bursar แห่ง DBS Denla British School กล่าวทิ้งท้าย

DBS Stronger Together” สะท้อนความเป็นทีมเวิร์ค

คุณมาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่ แห่งโรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เล่าให้ฟังถึงแคมเปญ DBS Stronger Together ว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ทางโรงเรียนได้มีแคมเปญดังกล่าวเพื่อสะท้อนความเป็น “ชุมชนที่เข้มแข็ง” ของพวกเรา ซึ่งทุกคนทำงานร่วมเป็นทีมเวิร์ค ตั้งแต่บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขอนามัยแก่ทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถปกป้องตนเองให้พ้นจากความเสี่ยงของโรคระบาดในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย

“แม้แต่การประชุมบอร์ดบริหาร เราก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประชุมออนไลน์เพื่อขานรับมาตรการ Social Distancing จนทำให้โรงเรียนได้รับการประเมินจาก CIS หรือ สภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International School) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ว่าปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงแคมเปญ DBS Stronger Together ที่เริ่มต้นที่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดวิกฤติไวรัส เพื่อตอกย้ำการเป็นทีมเวิร์คของบุคลากรในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง”

ปรับแผนการเรียนสู่ “Online 100%”

เรื่องนี้ ครูใหญ่แห่ง DBS Denla British School ชี้แจงว่า การปิดโรงเรียนทำให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับเป็นออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อทำให้กระบวนการเรียนการสอนยังคงดำเนินไปด้วยดีภายใต้มาตรฐานของ DBS ที่ต้องการผลักดันความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนของเรา ขณะเดียวกัน ครูก็มีบทบาทในการสร้างและจัดวางการเรียนรู้การสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น กระตุ้นให้นักเรียนยังคงมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งในกลุ่มเด็กเล็กผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการดูแลและผลักดันให้การเรียนของเด็ก ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ผ่านออนไลน์จำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีวินัยเสมือนการเรียนที่โรงเรียน วันนี้เราจึงได้เห็นนักเรียนให้ความร่วมมือกับการเรียนด้วยการแต่งชุดนักเรียนอยู่กับบ้านเพื่อเข้าคลาสเรียนออนไลน์ แต่ครูก็จะเน้นย้ำให้เด็กมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียนและพักผ่อนอย่างเหมาะสมเพื่อทำร่างกายให้แข็งแรง โดยรูปแบบการเรียนการสอนของเด็กแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันไป เช่น เด็กเล็ก ครูอาจใช้วิธีถ่ายวิดีโอการสอนหรือคำแนะนำส่งไปให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตามแล้วส่งเป็นวิดีโอกลับมาให้ครู หรือในเด็กโต อาจเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าช่วงเวลาปกติ มีการบ้านที่จะต้องทำและส่งกลับมาให้ครู เป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีการติดตามประกาศและคำแนะนำจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคำแนะนำ

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลภายนอกด้วย เช่น การบริจาคเครื่องใช้และอุปกรณ์จำเป็นในช่วงนี้แก่มูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างทำความสะอาด เป็นต้น

DBS ไม่ได้ปลูกฝังเฉพาะการเรียนรู้ แต่เราส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้จะทำให้เด็ก ๆ ของเราได้เติบโตมากขึ้นอีกขั้น ทั้งการเรียนรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องของทีมเวิร์คและการสื่อสารที่ดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูของเรา”

สร้างความมั่นใจผู้ปกครอง ต้องวัดผลได้จริง!

ครูใหญ่แห่ง DBS เล่าว่า การเรียนตามปกติจะใช้การวัดผลภายในชั้นเรียน การประเมินผลจากการบ้าน และข้อสอบ แต่สำหรับรูปแบบการเรียนออนไลน์นั้น โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นจากเดิมและมีการประเมินผลที่พิสูจน์ได้และชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น พูดคุยหรือซักถามเด็ก ๆ หลังจบการเรียนว่าพวกเขาชื่นชอบ หรือติดขัดเรื่องใดบ้าง เพื่อเป็นทีมเวิร์คร่วมกับครูในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ ของเรา รวมถึงดูแลว่าพวกเขามีความเครียด กังวลมากเกินไปหรือไม่ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถรับคำแนะนำโดยตรงจากครูและโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้พวกเขารู้ว่าครอบครัวและโรงเรียนพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้การสนับสนุน

“อีกเรื่องสำคัญ คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์นี้ ที่ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนดีบีเอสจึงตัดสินใจอนุมัตินโยบายว่าด้วยการชำระค่าเทอมใหม่ โดยสำหรับเทอม 3 ของปีการศึกษานี้ หากโรงเรียนยังต้องดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์อยู่ ดีบีเอสจะมอบส่วนลด 30% ให้กับทุกครอบครัว ส่วนสำหรับค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาหน้า ซึ่งเป็นที่ทราบดีกันว่าโดยทั่วๆไป โรงเรียนนานาชาติชั้นนำจะขึ้นค่าเล่าเรียนทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ึน แต่โรงเรียนดีบีเอสนั้นตระหนักดีและเข้าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองอาจกำลังเผชิญอยู่ จึงตัดสินใจสวนกระแสโรงเรียนนานาชาติที่อื่น ไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 แม้ว่าโรงเรียนจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเพื่อคงไว้ซึ่งการศึกษาคุณภาพระดับโลกก็ตาม และ DBS จะยังคงเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม” ครูใหญ่ กล่าวทิ้งท้าย


 • 14.8K
 •  
 •  
 •  
 •