GULF ‘บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์’ ลุยลงทุนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทย

  • 5.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

Gulf_1

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตรา GDP ภายในประเทศ  โดยคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.4 และจะเติบโตต่อไปในระยะยาว โดยในปี 2579 จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 301,326.9 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (ข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2558)

อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จึงเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่น่าจับตามอง เพราะตอบโจทย์อุปสงค์ที่มีทิศทางเติบโต ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ … โดย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF หรือ บริษัทฯ) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติภาคเอกชนรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

รู้จักธุรกิจ GULF

GULF เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท J-Power ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทร่วมทุน และจับมือกับกลุ่มบริษัท Mitsui & Co. หนึ่งในบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ด้านบริการสาธารณูปโภคและการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ในการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอีก 4 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 4,772.1 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) โดยตั้งเป้าภายในปี 2567 จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) เพิ่มอีก 6,353.6 เมกะวัตต์ และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชนที่มีโรงไฟฟ้าที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในอนาคตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Gulf_2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นใน บมจ.เอสพีซีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด (EDL-GEN) ผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีธุรกิจจำหน่ายไอน้ำและน้ำเย็นที่ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ SPP ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในไทย

ข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุว่า การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตกว่าร้อยละ 63.2 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด (ปี 2559) โดยรัฐบาลมีการส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้าต่อไปในอนาคต เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานดั้งเดิมอื่น ๆ

Gulf_3

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในอาเซียน

นอกจากการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดภายในประเทศแล้ว GULF ยังพิจารณาการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง และเป็นตัวแปรสำคัญของการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค

GULF_4

GULF เตรียมนำธุรกิจเดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าวใหญ่ ด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ด้วยความชำนาญในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินการในระดับสากล  พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://gulf.listedcompany.com/ipo/

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 5.2K
  •  
  •  
  •  
  •