เริ่มชัดเจน เมื่อ JPMorgan เตรียมลดพนักงาน 500 ตำแหน่งแล้วใช้ AI คล้าย ChatGPT แทน

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

หนึ่งในธุรกิจการเงินที่ใหญ่ระดับโลกต้องมีชื่อ JPMorgan Chase & Co อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดย JPMorgan จะเน้นในด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ที่ทำให้มีลูกค้ามากมายทั่วโลก นั่นจึงทำให้ JPMorgan มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน

และดูเหมือนว่าเทคโนโลยี AI จะสามารถเจาะปราการธุรกิจการเงินได้ เมื่อ JPMorgan กำลังลงทุนด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ที่คล้ายกับ ChatGPT โดยจะเป็น AI ทื่เน้นในเรื่องของการลงทุนสำหรับลูกค้า และมีการยื่นขอจดทะเบียนเทคโนโลยีดังกล่าวในชื่อ IndexGPT ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบ Cloud Computing โดย AI จะทำการวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

ดูเหมือนว่า IndexGPT จะทำงานตรงกับลูกค้าของ JPMorgan ผ่านการสื่อสารที่ให้ความรู้สึกเสมือนคุยกับคนปกติทั่วไป และมีแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่คนในบางตำแหน่ง สาเหตุที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเพราะ ล่าสุด JPMorgan เตรียมปลดพนักงานลดอย่างน้อย 500 ตำแหน่งงาน โดยเป็นการปลดพนักงานในธุรกิจหลักของธนาคาร ได้แก่ ธุรกิจ Consumer, ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank), การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Asset & Wealth Management)

แม้ว่า JPMorgan จะยังไม่มีการยืนยันว่า การปลดพนักงานครั้งนี้มาจากสาเหตุใด แต่จากการพัฒนาเทคโนโลยีก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำงานแทนในตำแหน่งที่บุคลากรของธุรกิจ ดังนั้นการปรับตัวทั้งการ Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

 

Source: CNBCReuters 


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา