อ่านเกมให้ขาด! ผู้นำการสร้างเกมเชนจิ้งธุรกิจไทยในยุค Disruption

  • 200
  •  
  •  
  •  
  •  

เกมการแข่งขันการตลาด ย่อมมีเบอร์หนึ่ง เบอร์สอง ซึ่งถ้าคุณสามารถอ่านขาด ย่อมทำให้คุณขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมายให้พุ่งชน สุดท้ายส่งผลให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าแบรนด์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้นำตลาดหลายๆแบรนด์ จึงคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งสินค้าและรูปแบบกลยุทธ์การตลาด เพื่อกำหนดเทรนด์การตลาดให้คู่แข่งเดินตามเกมของตัวเอง หรือจะสร้างโอกาสใหม่ให้ตัวเองด้วย “เกมเชนจิ้ง – Game Changing” เพื่อทลายกรอบการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ และชี้นำเทรนด์ให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือและเข้าใจแบรนด์

Print

แล้วเราจะสร้าง Game Changing อย่างไร ในยุค disruptive ถ้าเรานิ่งเฉยย่อมเท่ากับยอมรับความพ่ายแพ้และถูกกลืนไปท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องรับรู้และเสริม “ภูมิ” ความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ คือ การเติมความรู้และกระบวนความคิด เพื่อนำมาประยุกต์กับธุรกิจของคุณ ล่าสุด มีหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย นั่นคือ โปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) หรือ โปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูงในบริบทของประเทศไทยและอาเซียน โดยความร่วมมือของ SEAC หรือ เอสอีเอซี (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ Stanford Center for Professional Development ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการบริหารองค์กร เพื่อก้าวสู่สนามการแข่งขันด้านตลาด และยกระดับธุรกิจสู่การเป็นผู้พลิกเกมส์ธุรกิจบนตลาดโลกในยุค Disruptive World ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของแบรนด์ที่สร้างเกมเชนจิ้งในวงธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ โปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW)

K Bank

ทุกความสำเร็จมาจาก คน ที่มีคุณภาพ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่” หนึ่งในคำกล่าวของ คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ที่มองว่าในทุกวันนี้โลกเราหมุนเร็วมากและเกิด disruption ในทุกองค์กร โดยเฉพาะกับกลุ่มของการเงินและธนาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทันเกมของโลก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสร้างเกมเชนจิ้งให้กับวงการ โจทย์ที่เห็นได้ชัด คือ K Bank ที่ต้องการให้ K PLUS เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือเป็น “ไลฟ์สไตล์ แพลตฟอร์ม” (Lifestyle Platform) โดยเราต้องพัฒนาตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดของลูกค้า แต่การจะพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้นั้น เราต้องพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรก่อน ทำให้เราวางแผนพัฒนาคนระยะยาว หรือ “Training Roadmap” โดยมีการ Coaching แบบใกล้ชิด เพื่อให้พนักงานสามารถนำคำแนะนำไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากประสบการณ์ในการเข้าร่วม โปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) ที่ ซิลิคอน แวลลีย์ (Silicon Valley) สหรัฐอเมริกา ที่ Professor และพนักงานทุกคนใช้ชีวิตท่ามกลางกระแส Disruptive ตลอดเวลา เราเห็นรูปแบบการทำงาน กลวิธี แนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างภาวะผู้นำตลาด และภาวะผู้นำเกมเชนจิ้งตลาด แล้วนำเอามาปรับใช้ภายในองค์กรของเรา ปัจจุบัน เรามีเด็กยุคเจเนอเรชั่นวาย (Y) ประมาณ 64% เราจะรับมือกับมุมมองเด็กรุ่นใหม่อย่างไร ถ้าพวกเขาชอบลอง ชอบความท้าทาย เราจะเปิดโอกาสให้เขาได้ลอง เพื่อให้ตกผลึกจากสิ่งที่ทำ และนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ORIGIN16933pp

โปรแกรม Leading in a Disruptive World (LDW) เหมือนเป็น Symposium ที่เปิดโลกทัศน์ ทำให้รู้วิธีคิด รู้ Solution ในการแก้ไขปัญหา” คำตอบแรกของ คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด เกี่ยวกับโปรแกรม LDW ซึ่งคุณกมลวรรณเล่าให้ฟังว่า “บทบาทและหน้าที่ปัจจุบันมีความยากและซับซ้อนขึ้นกว่าการทำงานในอดีตเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก นำมาซึ่งความกังวล เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีวิธีจัดการและรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร แต่เมื่อเข้าเรียนทำให้เรารู้วิธีจัดการกับความกังวลใจ และรูปแบบวิธีคิดเพื่อจะเทิร์นปัญหาที่เกิดให้เป็นโอกาส เราได้เรียนรู้ทฤษฎี และ How to ใหม่ๆ จากบทเรียนตลอดระยะเลา 5 วัน (Silicon Valley) อาทิ เรื่อง Choosing the right opportunity ที่เน้นการสร้างกระบวนการคิด เรื่อง The Right Mindset ที่เน้นการสร้างการเติบโตของ Mindset เพื่อมองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแตกต่าง เรื่อง Innovation Mindset หรือ Innovation Culture เป็นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจ คือ เราได้เรียนรู้กับบริษัทชั้นนำในซิลิคอน แวลลีย์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทำให้เราเห็นภาพ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสรุป คือ จากที่เราได้สัมผัสโปรแกรมมาด้วยตัวเอง ทำให้เรามั่นใจว่าโปรแกรมการเรียนรู้ที่ SEAC และ Stanford ได้ออกแบบนั้น มีความทันสมัย ตรงกับภาวะเศรษฐกิจของโลก และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรไทยและอาเซียน

สำหรับ โปรแกรม “Leading in a Disruptive World (LDW)” จะจัดขึ้นอีกครั้งสำหรับรุ่นที่ 4ในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seasiacenter.com/ldw หรือ โทร. 096-065-1647


  • 200
  •  
  •  
  •  
  •