สิงห์ ชวนคนรุ่นใหม่เฟ้นหาความเป็น “สิงห์” กับโครงการ Singha Management Trainee ครั้งที่ 2

 • 21.3K
 •  
 •  
 •  
 •  

Singha-1

ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งอย่างล้วนเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้คนในยุคสมัยใหม่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะก้าวหน้าในการงานอาชีพของตนอย่างรวดเร็วทั้งนั้น เป็นเรื่องธรรมดา เพราะในยุคนี้ ทุก ๆ คนล้วนมีโอกาสที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้เท่า ๆ กัน แต่ไม่ใช่กับทุกคนที่จะสามารถมองเห็นโอกาสนั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เชื่อว่า “คุณภาพของคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรณ์” สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จึงได้สานต่อโครงการ Singha Management Trainee เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าคนรุ่นใหม่ ที่มากด้วยความสามารถ มีความมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเอง ให้ได้มีเวทีที่ได้แสดงศักยภาพผ่านรูปแบบการทำงานที่ท้าทาย ด้วยการปฏิบัติงานจริงในฐานะส่วนหนึ่งของทีม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กร

Singha-2

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม Singha Management Trainee นั้น จะได้รับโอกาสในการได้สัมผัสทุกมุมมองของผู้นำ ได้เข้าร่วมประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ร่วมโครงการ ในสายงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สายการตลาด, สายการขาย, สายโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน, สายการผลิต, สายการเงินและบัญชี, สายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสายงานธุรกิจอื่น ๆ ในเครือบริษัทสิงห์ ที่มีมากกว่า 100 บริษัท รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอีกด้วย

Singha-3

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออก และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. อายุไม่เกิน 28 ปี (นับจากวันปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2560)
 4. ประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี
 5. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ TOEFL 550PBT / 79 iBT หรือ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 720

สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ผ่าน เว็บไซต์  Singha Management Trainee ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 เลยครับผม

Copyright © MarketingOops.com


 • 21.3K
 •  
 •  
 •  
 •