การบินไทย เตรียมลดค่าใช้จ่าย เร่งเพิ่มรายได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_thaiairwaysการบินไทย ปรับตารางบินใหม่ถึง มี.ค. 52 ยังไม่มีการยกเลิก หรือลดเที่ยวบิน รอประเมินสถานการณ์ช่วง ม.ค.อีกครั้ง ยอดจองตั๋วเฉลี่ยประมาณ 70% อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ยอมรับผู้โดยสารจากจีน เกาหลี ยังไม่กระเตื้อง เหตุเพราะเป็นการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ เตรียมลดขนาดเครื่องบินเพื่อลดค่าใช้จ่ายแทน เปิดแผนสู้วิกฤตเศรษฐกิจปี 52 เข้มลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เงินบริจาค โอที เพิ่มรายได้จากากการขนส่งสินค้าและการทำโค้ดแชร์ริงกับสายการบินอื่น ประกาศไม่มีแผนลดเงินเดือนลดพนักงาน
      
แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการปิดสนามบิน ซึ่งทำให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้วันละกว่า 500 ล้านบาท นั้น แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายในการปรับลดพนักงานหรือปลดพนักงาน ไม่มีนโยบายลดเงินเดือน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้หารือร่วมกันแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา และได้ประกาศให้พนักงานทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า สถานการณ์ของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ ขึ้นกับหลายปัจจัย โดยนอกจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้ว ปัจจัยเรื่องการเมืองภายในประเทศก็มีส่วนสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น เชื่อว่าผู้โดยสารจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบริษัทก็จะได้รับผลกระทบ

“ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าผลประกอบการในปี 2551 ของบริษัทจะเป็นอย่างไร ต้องรอจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค.ซึ่งหากผลประกอบการดี อย่างน้อยต้องจ่ายโบนัส 1 เดือน แต่หากไม่มีกำไร ก็คงจ่ายโบนัสไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป และพนักงานก็เข้าใจดี เพราะได้มีการชี้แจงแล้ว” – พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการ บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าว

ส่วนทิศทางในปี 2552 ซึ่งเศรษฐกิจทั่วโลกยังมีปัญหานั้น บริษัทมีแผนในการปรับลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย เช่น การบริจาคต่างๆ การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเที่ยวบินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานจริง ค่าล่วงเวลาต่างๆ (โอที) ที่มากเกินความจำเป็น แต่ทั้งนี้ จะไม่ให้กระทบต่อสวัสดิการของพนักงานที่เคยได้รับ นอกจากนี้ จะต้องเร่งเพิ่มรายได้ เช่น จากการขนส่งสินค้าและการทำโค้ดแชร์ริงกับสายการบิน การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเอเยนต์ลง เป็นต้น

Read full story


  •  
  •  
  •  
  •  
  •