เผย 7 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016

 • 296
 •  
 •  
 •  
 •  

ThinkstockPhotos-469572881-700

เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เผยรายชื่อ 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยจำนวน 54% ได้ประเมินประเด็นด้าน “บุคลากร” เป็นความท้าทายทางธุรกิจอันดับหนึ่ง ซึ่ง 3 อันดับแรกในความท้าทายเรื่องคนประกอบไปด้วย

 • การปรับตัวขึ้นของเงินเดือน
 • การขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กร
 • ความขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถจากตลาดแรงงานภายนอก

ซึ่งแม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาที่กล่าวมา แต่เหล่าสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการพนักงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนผ่านข้อมูลการศึกษาในปี 2016 ที่องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นสามารถทำกำไรได้มากกว่าองค์กรทั่วไปมากถึง 51%

สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ได้แก่

องค์กร (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ประเภท
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ที่สุดแห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท อเมริกัน เอ็กซ เพรส (ไทย) จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แมคไทย จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • โรงงานน้ำตาลมิตรผล
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

 

นอกจากนี้ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นสำหรับคน Gen Y ในขณะที่ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นระดับโลก

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูง ได้จัดอันดับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นความท้าทายหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอันดับต้น ซึ่งโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่จัดโดยเอออน ได้ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจ หันมาตื่นตัวและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการพนักงานผ่านการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ส่วนสำคัญในการเพิ่มความผูกพันพนักงานคือ ประสบการณ์การทำงานที่ดี เห็นได้จากในยุคปัจจุบันที่มีผู้ใช้เวลาเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงต่อวันบนเครื่องมือสื่อสาร ดังนั้นพนักงานจึงอาจเริ่มคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้างานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลในด้าน HR จึงไม่ใช่เรื่องที่หรูหราหรือสิ้นเปลืองอีกต่อไป แต่ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งเหล่าสุดยอดนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยก็สามารถดำเนินการระบบดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี


 • 296
 •  
 •  
 •  
 •